The origin of domestication genes in goats

Licia Colli, Zhuqing Zheng, Xihong Wang, Ming Li, Yunjia Li, Zhirui Yang, Xiaolong Wang, Xiangyu Pan, Mian Gong, Yu Zhang, Yingwei Guo, Yu Wang, Jing Liu, Yudong Cai, Qiuming Chen, Moses Okpeku, Moses Okpeku, Dawei Cai, Kun Wang, Shisheng HuangTad S. Sonstegard, Ali Esmailizadeh, Wenguang Zhang, T. Tingting, Yangbin Xu, Naiyi Xu, Yi Yang, Jianlin Han, Jianlin Han, Lei Chen, Joséphine Lesur, Kevin G. Daly, Daniel G. Bradley, Rasmus Heller, Guojie Zhang, Guojie Zhang, Guojie Zhang, Guojie Zhang, Wen Wang, Wen Wang, Wen Wang, Yulin Chen, Yu Jiang

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

4 Citazioni (Scopus)

Fingerprint Entra nei temi di ricerca di 'The origin of domestication genes in goats'. Insieme formano una fingerprint unica.

Agriculture & Biology